تقویم
مرداد ۱۴۰۰
ش ی د س چ پ ج
    آذر »
 12345678910111213141516171819202122232425262728293031  
 

دستگاه های تست آزمایشگاهی

ردیف

نام  آزمون

استاندارد آزمون

تجهیزات

دامنه

ملاحضات

۱ تست عملکرد مجموعه قاب جارادیووزیرسیگاری جلوی کنسول پژو ۴۰۵وRDو RESTYLE STE 9618358399 دستگاه تست عملکرد مجموعه قاب جارادیووزیرسیگاری ۲۰۰۰۰سیکل

۱۰ Kg/Cm²

-۳۰ºC ~ 60ºC

دارای تاییدیه متد ساپکو
۲ تست ضربه عادی و برودتی D421235A,B دستگاه تست ضربه ۱۰۰-۴۰۰۰ gr

۵۰-۱۲۰ Cm

دارای تاییدیه متد ساپکو
۳ مقاومت حرارتی – شوک حرارتی D451234/ KES D-G008 دستگاه آون ۲۵۰ºC

۹۹ hr

دارای تاییدیه متد ساپکو
۴ چسبندگی رنگ D251075 تیغه  ELCOMETER SPRL

نوار چسب برس نرم

دارای تاییدیه متد ساپکو
۵ نیرو سنجی نیرو سنج دیجیتال ۲۰۰ N دارای تاییدیه متد ساپکو
نیرو سنج دیجیتال ۵۰ N دارای تاییدیه متد ساپکو
۶ فرسایش آب و هوایی D471309/ KES D-G008 دستگاه تست شرایط جوی -۴۰ºC ~ 150ºC

۲۰%-۹۵%

دارای تاییدیه متد ساپکو
۷ سالت اسپری D171058/ isiri2400 دستگاه تست سالت اسپری ۵۵ºC

۰٫۱ – ۴ bar

دارای تاییدیه متد ساپکو
۸ MFI ASTM – D1238 KES D-G008/ دستگاه تست MFI ۴۰۰ºC

۱۰۰۰-۲۱۶۰۰ gr

دارای تاییدیه متد ساپکو
۹   اندازه گیری درخشندگی D251413 دستگاه براقیت سنج ۲۰ º , ۶۰ º , ۸۵ º دارای تاییدیه متد ساپکو
۱۰ مقایسه چشمی رنگها در کابین نور D151343 دستگاه کابین نور D65 , A , F , UV دارای تاییدیه متد ساپکو
۱۱ تعیین مقدار خاکستر(تعیین درصدالیاف) D101145/ KES D-G008 دستگاه کوره الکتریکی ۱۰۰۰ ºC دارای تاییدیه متد ساپکو
۱۲ خیساندن توسط حلالها D275437 حلالهای  زایلن(گزیلن) , اتانول ۳ ≤  Min دارای تاییدیه متد ساپکو
۱۳ مقاومت دربرابر رطوبت (سیپون) D475251 دستگاه آون, ظرف دو لیتری,آب مقطر

پودر سیپون (سدیم دودسیل سولفات)

۶۰ºC

۲۲ hr

دارای تاییدیه متد ساپکو
۱۴ مقاومت به غوطه وری در آب D271327 دستگاه تست غوطه وری در آب ۴۰ºC

۷۲ hr

دارای تاییدیه متد ساپکو
۱۵ اشتعال پذیری)سرعت سوختن) D451333/ KES D-G008 دستگاه تست اشتعال پذیری دارای تاییدیه متد ساپکو
۱۶ مقاومت در برابر مایعات شیمیائی KES D-G008 گازوئیل – بنزین –  شیشه شور دارای تاییدیه متد ساپکو
۱۷ سختی سنجی D2240/ KES D-G008 سختی سنج شور A – شور D دارای تاییدیه متد ساپکو
۱۸ تست عملکرد مجموعه هواکش های ۲۰۶ دستگاه تست عملکرد هواکش های ۲۰۶ ۱۰۰۰۰ سیکل در دمای ºC20 دارای تاییدیه متد ساپکو
۱۹ رنگ سنجی TL012 اسپکتروفوتومتر دارای تاییدیه متد ساپکو
۲۰ لکه گذاری D275144 دستگاه لکه گذاری دارای تاییدیه متد ساپکو
۲۱ ویسکوزیته رنگ ISIRI5954 دارای تاییدیه متد ساپکو
۲۲ حد پوشش رنگ ISIRI5954 ۳۰-۶۰-۹۰-۱۲۰  µm دارای تاییدیه متد ساپکو
۲۳ تعیین نرمی ذرات رنگ ISIRI5954 ۰-۵۰  µm دارای تاییدیه متد ساپکو
۲۴ تعیین درصد جامد وزنی رنگ ISIRI5954 آون – ترازو با دقت ۰٫۰۰۱ گرم دارای تاییدیه متد ساپکو
۲۵ مالش D451010 دستگاه تست مالش دارای تاییدیه متد ساپکو